Alingsås lasarett

Bildkollage över Alingsås lasarett exteriör. Fotograf Paul Björkman

Alingsås lasarett är ett fristående sjukhus som ligger mitt i Västra Götalandsregionen. Just nu pågår en stor ny- och ombyggnation på sjukhuset som du kan läsa mer om under Projekt.

Byggprojekt på fastigheten

Vi bygger framtidens akutsjukhus i Alingsås. Projektet innebär en om- och tillbyggnad och har en budget på nästan 500 miljoner.

Thomas Bjarnemo

Teknisk chef
Telefonnummer

Patrik Rubenson

Projektägare
Telefonnummer