Alingsås lasarett

Bildkollage över Alingsås lasarett exteriör. Fotograf Paul Björkman

Alingsås lasarett är ett fristående sjukhus som ligger mitt i Västra Götalandsregionen. Just nu pågår en stor ny- och ombyggnation på sjukhuset som du kan läsa mer om under Projekt.

Byggprojekt på fastigheten

Vi bygger framtidens akutsjukhus i Alingsås. Projektet innebär en om- och tillbyggnad och har en budget på nästan 500 miljoner.

Nyheter

Snart kommer genomfartsgatan på personalparkeringen vid Alingsås lasarett att snyggas till. Entreprenören är Skanska, som också försöker anpassa arbetet för minimal påverkan av trafikflödet.

Thomas Bjarnemo

Teknisk chef
Telefonnummer

Patrik Rubenson

Projektägare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-08-07 13:53