Delar av besöksparkeringen och personalparkeringen vid Uddevalla sjukhus stängs av den 25–27 juni

En geoteknisk undersökning genomförs vid Uddevalla sjukhus under den 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av under datumen 25–26 juni. Den 27 juni kommer även delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen att stängas av.