Angereds Närsjukhus

Nuvarande Angereds Närsjukhus är en ny sjukhusbyggnad i Angered centrum som invigdes 2015.

Gunilla Axelsson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer