Angereds Närsjukhus

Nuvarande Angereds Närsjukhus är en ny sjukhusbyggnad i Angered centrum som invigdes 2015.

Gunilla Axelsson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer
E-post

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer
E-post