Brinkåsen

Konstverk av Ann Carlsson Korneev
Fotograf: Bert Leandersson

Brinkåsen är NU-sjukvårdens psykiatrianläggning som ligger i Vänersborg.

Besök vårdverksamhetens webbplats.

Jonas Carlson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Peter Lago

Teknisk chef
Telefonnummer