Reservkraftprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Västfastigheter provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Tisdag 9 januari, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 6 februari, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 6 mars, klockan 10-11, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

  • Tisdag 3 april, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 8 maj, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 12 juni, klockan 10-14:30, långtidsprov, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

  • Tisdag 4 september, klockan 10-11, kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

  • Tisdag 2 oktober, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 6 november, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 4 december, klockan 10-11, kort strömavbrott vid start

Kontakt

Västfastigheters kundtjänst


Senast uppdaterad: 2018-03-07 10:56