Nu ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Högsbo sjukhus, med början i mitten av december.

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH (enkelt avhjälpta hinder) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar

Under 2017 och 2018 har EAH-åtgärder pågått på Högsbo sjukhus. Ominventering sker utvändigt, ingångar, publika allmänna ytor och publika ytor på mottagningarna. Medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet fotograferar, dokumenterar och mäter kontraster och avstånd.

Har du frågor  är du välkommen att kontakta

Samordnare av EAH projektet Ing-Mari Forsell, 070-578 58 12, ing-mari.forsell@vgregion.se

PU-samordnare Ann-Marie Lindberg, 076-786 63 84, ann-marie.lindberg@vgregion.se

Fastighetsförvaltare Annika Leek, 070-082 50 38, annika.leek@vgregion.se

Mer fakta:

Fastighetsnämnden har av regionstyrelsen fått uppdraget att åtgärda kvarstående EAH i de publika delarna av VGR:s egenägda sjukhus.

VGR är, i rollen som fastighetsägare, enligt 17 kap 21a § PBL, skyldig att åtgärda EAH för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningsrapporter om arbetet lämnas årligen, 2016-2019, till regionstyrelsen av fastighetsnämnden och kommittén för rättighetsfrågor.

*TD = tillgänglighetsdatabasen

Senast uppdaterad: 2018-12-12 17:57