Byggnation med ventilationsbyte berör Hus B på Mölndals sjukhus

Västfastigheter informerar att arbete pågår med byggnation av nytt fläktrum samt ventilationsaggregat på plan 5 i Hus B1 på Mölndals sjukhus – Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under vecka 49 planerades undertaken att plockas ned vilket innebär att det kan bli lite stökigt. Ytan utanför avdelningarna på plan 3 och 4 i Hus B1 berörs av ombyggnationen och trapphuset i Hus B2 rekommenderas därför att användas. För att kunna arbeta på taket har en ställning monterats utefter norra långsidan mot Biskopsbogatan och parkeringsplatser har tagits i anspråk. Provisorisk frånluftsventilation är igång. Byggnationen beräknas vara klar i maj 2019.

Frågor och funderingar?

Vänligen kontakta Robin Staaf, projektledare.
E-mail: robin.staaf@vgregion.se
Telefon: 073-445 96 71

Senast uppdaterad: 2019-01-02 13:32