Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

Bildkollage över entré NÄL Trollhättan. Foto Thomas Harrysson

NÄL ligger i Trollhättan och är en del av NU-sjukvården.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

Vi bygger om samtliga fläktrum i vårdblocket på NÄL. Satsningen är en del av det politiska miljömålet att halvera vår energianvändning till 2030 räknat från energianvändningen 1995.

Nyheter

Linjemålning av parkeringsplatser på NÄL kommer att utföras under vecka 27 och 28. Arbetet utförs tidig morgon samt under helg för att minimera störande påverkan av sjukhusets verksamhet.

Jonas Carlson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Peter Lago

Teknisk chef
Telefonnummer