Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

Bildkollage över entré NÄL Trollhättan. Foto Thomas Harrysson

NÄL ligger i Trollhättan och är en del av NU-sjukvården.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

Vi bygger om samtliga fläktrum i vårdblocket på NÄL. Satsningen är en del av det politiska miljömålet att halvera vår energianvändning till 2030 räknat från energianvändningen 1995.

Jonas Carlson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer
E-post

Peter Lago

Teknisk chef
Telefonnummer
E-post