Östra sjukhuset

Bildkollage över Östra Sjukhuset exteriör. Foto Paul Björkman

Östra sjukhuset ligger i Göteborg och är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

Vi bygger en evakueringsbyggnad för att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på Östra sjukhusområdet i samband med pågående och framtida byggprojekt. Evakueringsbyggnaden är en avgörande förutsättning för att kunna påbörja arbetet med det nya höghuset för förlossning- och neonatalvården.

Vi bygger ett nytt förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum.

Vi bygger till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset med en ny byggnad som sammanlänkas med det gamla husest. Här kommer du att mötas av ett av världens mest framstående sjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.

Nyheter

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Jill Linde

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Mattias Ståhl

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Ulf Berggren

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Christian Jansson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer