Övertagande av tekniska säkerhetsanläggningar

Den 1 januari 2019 påbörjar Västfastigheter den första etappen av tre i ansvarsövertagandet av tekniska säkerhetsanläggningar i lokaler som VGR hyr från externa fastighetsägare. Syftet är att underlätta, avlasta och öka servicenivån för förvaltningar som har verksamheter i inhyrda lokaler och att stärka VGR:s gemensamma säkerhetsarbete.

Vad är tekniska säkerhetsanläggningar?

Tekniska säkerhetsanläggningar är de tekniska system som säkerställer att rätt personer kommer in i fastigheten och att uppmärksamhet påkallas ifall något oönskat inträffar. Det kan till exempel handla om inbrottslarm, passersystem, överfallslarm och interna kallelsesystem.

Vad kommer förändringen att innebära för berörda förvaltningar?

Övertagandet innebär att Västfastigheter kommer att ansvara för drift och underhåll av befintliga säkerhetssystem men även ansvara för installationen av nya säkerhetssystem.

Efter årsskiftet så kommer ni inte att behöva kontakta leverantören av säkerhetssystem vid fel, frågor eller beställningar. Ni kan istället vända er direkt till Västfastigheter.

Säkerhetssystem som ägs av fastighetsägaren, oftast till exempel brand- och utrymningslarm, kommer inte Västfastigheter att ansvara för men Västfastigheter kommer att vara ett stöd i dialogen med fastighetsägaren ifall något inte fungerar som det ska.

Felanmälan och beställning

När Västfastigheter har övertagit ansvaret för säkerhetanläggarna görs felanmälan och beställning i Västfastigheters beställningssystem Weblord. Vid akuta ärenden eller övriga frågor kan ni även kontakta Västfastigheters kundtjänst. Ni kan också kontakta respektive förvaltnings interna fastighets- eller lokalansvarig för frågor rörande beställningen.

Är det första gången ni använder Weblord behöver ni först beställa en inloggning innan ni kan använda systemet. 

Beställ inloggning i Weblord

Jonas Nordin

Verksamhetsutvecklare
Telefonnummer

Dokument

Senast uppdaterad: 2018-11-27 13:40