Skövde, Regionens Hus

Regionens hus i Skövde, den 12 januari 2018.

Idag har Västra Götalandsregionen sin administrativa personal utspridd på flera platser i Skövde. Genom att bygga ett nytt Regionens hus kan ledningsfunktioner och övrig administrativ service samlas till en gemensam och central plats.

Regionens Hus får ett av Skövdes mest attraktiva lägen och kan erbjuda en attraktiv mötesplats som är lätt att ta sig till och från. Att placeringen även skapar närhet till Högskolan i Skövde och till Gothia Science Park är positivt ur ett samverkansperspektiv. 

Regionen kommer inte att äga huset utan Västfastigheter har handlat upp Serneke Bygg AB som hyresvärd och ansvarig för uppförandet av byggnaden. Serneke har i sin tur nu sålt fastigheten till Hemsö AB vilka kommer att vara vår hyresvärd när vi flyttar in i november 2018. Västra Götalandsregionen har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för sina lokaler.

Bo Svensson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer