Spårvagnsdepå Ringön

På det 100 000 kvadratmeter stora depåområdet i Ringön ska vi bygga vagnhallar med plats för uppställning av spårvagnar som inte är i trafik och för rengöring, reparation, underhåll och service av spårvagnarna.

Idag finns det tre pårvagnsdepåer i Göteborg. Behovet av ytterligare depåkapacitet är stort redan med dagens spårvagnsflotta och förväntas öka i takt med att fler nya spårvagnar tas i trafik.

Placeringen på Ringön är central i spårvägsnätet samtidigt som den gör att trafik på Hisingen, vid eventuell störning på Götaälvbron, blir möjlig.

Spårvagnsdepån byggs i två etapper

Den första etappen innebär en mindre servicebyggnad och uppställningsplatser i en så kallad spårharpa. Över spårharpan ska det vara ett skärmtak som väderskydd.  I etapp två kommer en större anläggning att byggas med uppställningplatser, verkstäder och servicehallar.

Tidplan

Nuläge: planering
Byggnation: etapp ett 2019–2020 och etapp två 2019–2022
Klart: etapp ett i juni 2020 och etapp två i december 2022 

Andreas Gustafsson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-10 10:32