Hyresgäster tycker om färg och form i nytt Regionens Hus

Många av de blivande hyresgästerna i Regionens Hus i Göteborg tyckte att den inre utformning som arkitekterna först presenterade kändes ovan, men nu känns det mycket bättre, säger Eva Eliasson från Västra Götalandsregionens IT-enhet.

– Andra gången vi tittade på förslagen kändes det inte så dumt och nu har det kommit ett nytt förslag. Det har varit en bra process och jag tror att det här blir riktigt fint.

Eva uppskattade att dialoggrupperna var så små att man kunde prata ordentligt. Arkitekterna visade bilder och förklarade sina grundtankar och det blev ett trevligt samtal.

– De är proffs och kan ju sina saker. Det har varit många viljor här, vi hyresgäster är bara lekmän. Det är lätt att haka upp sig på "ljust och fräscht", men det måste ju se bra ut om både tio och tjugo år.

Hon uppskattar gesten från Västfastigheter att bjuda in hyresgästerna att delta i arkitektsamtalen kring utformningen av huset.

– Det är en så rolig process att vara med i. Regionens Hus är ett viktigt hus, vi blir ju ett landmärke för hela Göteborg.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18