Viktigt att lyssna på de 13 hyresgästerna

Eftersom Regionens Hus i Göteborg ska inhysa många verksamheter är det viktigt att lyssna in allas åsikter, menar Christer Bergman på Kultur i Väst som flyttar in i huset om två år.

Christer Bergman sitter med i en av de grupper bland de blivande hyresgästerna som varit hos arkitekterna för att diskutera ytskikt och utformning.

– Först var det lite oklart vad vi skulle få säga till om, så det kändes bra att man öppnade för synpunkter. Arkitekterna är yrkesmän och kan bäst bedöma utformningens helhet, men det har varit betydelsefullt att alla fått vara med i samtalet.

Mycket av verksamhetens prägel ska byggas upp med textilier och möbler. Den delen av utformningen är tänkt att ske i samverkan mellan en inredningsarkitekt och hyresgästerna.

– Man vill gärna att besökarna känner sig hemma när de kommer, säger Christer Bergman. 

Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18