Därför bygger vi ett nytt hus

Bakgrunden till beslutet att bygga ett Regionens Hus i Göteborg är att Västra Götalandsregionens förvaltningar idag är spridda på många och dyra adresser.

Ett nytt gemensamt hus gör det lättare att samordna resurser och starta spontana samarbeten. 

Många medarbetare pendlar från olika orter i Västra Götaland och de utspridda lokalerna i Göteborg gör att det blir många resor mellan kontoren.

Placeringen av Regionens Hus intill de stora kollektivtrafikstråken motverkar bilåkandet bland de regionanställda. Närheten till Göteborgs centralstation skapar bra pendlingsmöjligheter och underlättar samarbetet mellan de andra regionkontoren.

Att låta alla kampera i samma hus är både lokaleffektivt och tidseffektivt jämfört med i dag. Utöver kostnadsbesparingar i form av lägre hyra och färre resor ska arbetsytorna göra ge bättre möjlighet för de regionanställda att mötas och starta spontana samarbeten.

I det nya komplexet kommer förutom arbetsplatser i 13 våningsplan även konferensanläggning för mer än 600 personer och nämndsalar för politiska möten rymmas.

När invigningsbandet klipps är det 1500 medarbetare på Västra Götalandsregionen som flyttar in i det nya huset. 

Senast uppdaterad: 2018-04-27 17:27