Stationshuset - en praktfull entré till Regionens Hus

Vita huset stod klart år 1881 som stationshus i Göteborg för ”Bergslagernas Jernvägar”, som var Sveriges största privata järnvägsprojekt.

Det gamla stationshuset har stått tomt en tid inför restaureringen. Men när Regionens Hus är klart, kommer det blåsas liv i den gamla stationsbyggnaden igen.

År 1872 bestämdes det att en järnväg skulle gå mellan Göteborg och Falun och det skulle komma att bli Sveriges största privata järnvägsprojekt. Banan byggdes för att stora bruk, främst i Värmland, skulle kunna frakta sina varor till Göteborgs hamn. Sveriges största privata järnvägsprojekt krävde en ståtlig ändstation och stationshuset, som uppfördes 1879–1881, ritades av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Namnet blev Bergslagernas jernvägstation och i folkmun Vita Huset. Med tiden blev huset även station för Västkustbanan och Boråsbanan.

Bergslagsbanans järnväg var ledande på sin tid med järnvägsarbetare och ingenjörer som kunde höja hastigheten på tågen genom bättre skruvbefästningar och makadam.

– Vita huset stod kvar som huvudkontor och godsexpedition fram till att staten tog över järnvägen 1948, säger Morrgan Claesson från Bergslagernas järnvägssällskap.

– Mellan 1928 och 1929 flyttade man persontrafiken till centralstationen i Göteborg och all godstrafik i Göteborg koncentrerades på Bergslagbanans bangård.

På senare tid har Vita huset varit anonymt och är nog mest känt för den som lämnat eller hämtat paket hos en transportfirma som hyrde in sig i huset. Hösten 2015 användes också delar av huset som mottagningsplats för flyktingar.

Nu får den gamla stationsbyggnaden en ny roll som entré till nya Regionens Hus och kommer att användas för Västra Götalandsregionens möten och konferenser. Allt i en historisk miljö.

– Det blir en pampig, fin förvaltningsbyggnad vilket passar alldeles utmärkt och dessutom ligger den nära alla kommunikationer. Det blir en bra användning av Vita huset huset, säger Morrgan Claesson.

Fakta om Bergslagernas Järnväg

  • Bergslagernas järnvägar (BJ) var ett järnvägsbolag, ägt av Göteborgs Stad, som under 1870-talet byggde järnvägen Göteborg–Kil–Falun. Banan blev färdig 1879.
  • Stationshuset invigdes år 1881. Det ritades av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien som var samtidens mest anlitade arkitekter.
  • 1948 förstatligades järnvägen och BJ blev en del av Statens järnvägar (SJ).
  • Idag kallar man ofta hela sträckan Göteborg–Gävle för Bergslagsbanan.

Läs mer

Stationshuset är ett hus som kräver hänsyn

Bergslagernas Järnvägssällskap

Senast uppdaterad: 2018-08-07 13:49