Stationshuset är ett hus som kräver stor hänsyn

Gamla stationshuset, eller Vita huset som det även kallas, är ett byggnadsminne som kräver varsamhet i restaureringsarbetet. Då det är svårt att lita på ritningar från 1800-talet har man utgått från gamla fotografier.

Interiört ska stationshusets kulturhistoriska kvaliteter bevaras och återställas. Vad gäller exteriören har bygganden blivit smutsgrå och originalputsen släpper och är inte längre skarp i detaljerna. Just nu granskas fönster och dörrar som måste uppfylla dagens brand- och säkerhetskrav. En annan utmaning är tillgängligheten.

– Eftersom entrén ligger 1,20 meter högre än marknivå måste vi göra en hiss. Det är samma med trösklar som inte stämmer med dagens tillgänglighetskrav och där pågår ett jämkningsarbete. Vi ska inte förstöra befintliga kvaliteter men måste uppfylla dagens krav, säger Ulla Antonsson på White arkitekter som ansvarar för utformningen.

Entréhallen kommer återigen bli en storslagen entré med mycket liv och rörelse.

Martin Lindholm, som är antikvarisk sakkunnig för byggprojektet, säger att det för bara tio år sedan inte fanns någon större medvetenhet om gamla värden, man ville hellre ha moderna kontorsytor.

– Idag kommer vi ta hänsyn till hur huset såg ut från början. Västra Götalandsregionen har höga ambitioner när det gäller att få väsentliga delar att se ut som de gjorde en gång i tiden, säger Martin Lindholm.

Återuppbyggd miljö utanför stationshuset

På framsidan av stationshuset fanns en stationsplan där man kom med häst och vagn. Planen kommer att återuppbyggas till en allmän plats där man kan komma cyklande eller gående.

– För besökarna som kommer till Regionens Hus blir upplevelsen på samma sätt som då. Det gamla huset exponeras vackert och nybyggnaden ligger inbäddad i en park. Det är ett trevligt läge, säger Ulla Antonsson.

Läs mer om den konstnärliga gestaltningen i Regionens Hus i oktoberbrevet.

Läs mer

Stationshuset Vita huset - en praktfull entré till Regionens Hus

Bergslagernas Järnvägssällskap

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18