Sahlgrenska sjukhuset

Bildkollage över Sahlgrenska universitetssjukhuset exteriör. Foto Paul Björkman

Sjukhuset är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

Nu anpassar vi operationsavdelningarna på Sahlgrenska sjukhuset till nya rutiner på grund av att den steriltekniska verksamheten på sjukhuset centraliseras.

Låghuset (exklusive byggnad 5032) är en del i Centralkomplexet på Sahlgrenska sjukhuset, byggt 1959 och består av byggnaderna: 5028, 5086, 5029A, 5029B, 5031, 5030, 5087, 5033 och 5080, det vill säga plan 99 under innergårdarna.

Sahlgrenska Life skapar en unik miljö som möjliggör samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Nyheter

Från och med den 6 augusti 2018 kommer en del av Gula stråket att stängas av på grund av tillbyggnad av nya strålbehandlingsrum.

Nu är det dags att vårstäda parkeringshusen på Sahlgrenska sjukhuset. Det är p-hus Ehrenströmsgatan, p-hus Dubbeldäckaren och p-hus Per Dubbsgatan som ska städas. Städningen sker på natten.

På måndag vecka 11 påbörjas ett renoveringsarbete som påverkar en infart till parkeringshuset på Ehrenströmsgatan 15 vid Sahlgrenska sjukhuset. Det är infartsvägen på baksidan vid Ehrenströmsgatan 15 som berörs. Antalet parkeringsplatser påverkas inte.

Telefonnummer

Sofia Svala

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer