Sahlgrenska sjukhuset

Bildkollage över Sahlgrenska universitetssjukhuset exteriör. Foto Paul Björkman

Sjukhuset är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

Nu anpassar vi operationsavdelningarna på Sahlgrenska sjukhuset till nya rutiner på grund av att den steriltekniska verksamheten på sjukhuset centraliseras.

Behovet av blod och blodkomponenter är hög i Västra Götalandsregionen. Redan 2011 ställde sig regionstyrelsen bakom en plan för att Västra Götalandsregionen ska bli självförsörjande på blod.

Sahlgrenska Life skapar en unik miljö som möjliggör samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Nyheter

Nu är det dags att vårstäda parkeringshusen på Sahlgrenska sjukhuset. Det är p-hus Ehrenströmsgatan, p-hus Dubbeldäckaren och p-hus Per Dubbsgatan som ska städas. Städningen sker på natten.

På måndag vecka 11 påbörjas ett renoveringsarbete som påverkar en infart till parkeringshuset på Ehrenströmsgatan 15 vid Sahlgrenska sjukhuset. Det är infartsvägen på baksidan vid Ehrenströmsgatan 15 som berörs. Antalet parkeringsplatser påverkas inte.

Tisdag den 21 mars drabbades Sahlgrenska sjukhuset av ett strömbortfall som var orsakat av jordfel i Göreborg Energis kablar.

Fredrik Petersson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer
E-post

Sofia Svala

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer
E-post

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer
E-post