Del av Gula stråket på Sahlgrenska sjukhuset stängs av

Från och med den 6 augusti 2018 stängs en del av Gula stråket av på grund av tillbyggnad av nya strålbehandlingsrum.

Fordonstrafik och fotgängare hänvisas till annan väg. Flera besöksparkeringar stängs av och istället hänvisar vi till besöksparkeringarna i parkeringshuset på Per Dubbsgatan. 

Vägen öppnas igen preliminärt i slutet av 2019.

Karta

Vid frågor kontakta
Peter Gustafsson 0703-02 55 18
peter.l.gustafsson@vgregion. se

Senast uppdaterad: 2018-10-30 15:26