Del av Gula stråket på Sahlgrenska sjukhuset stängs av from den 6 augusti

Från och med den 6 augusti 2018 kommer en del av Gula stråket att stängas av på grund av tillbyggnad av nya strålbehandlingsrum.

Fordonstrafik och fotgängare hänvisas till annan väg. Flera besöksparkeringar kommer att stängas av och istället hänvisar vi till besöksparkeringarna i parkeringshuset på Per Dubbsgatan. Se karta nedan.

Vägen öppnas igen preliminärt i slutet av 2019.

Karta

Vid frågor kontakta
Peter Gustafsson 0703-02 55 18
peter.l.gustafsson@vgregion. se

Senast uppdaterad: 2018-07-05 10:43