Renovering på infart till p-hus på Ehrenströmsgatan 15

På måndag vecka 11 påbörjas ett renoveringsarbete som påverkar en infart till parkeringshuset på Ehrenströmsgatan 15 vid Sahlgrenska sjukhuset. Det är infartsvägen på baksidan vid Ehrenströmsgatan 15 som berörs. Antalet parkeringsplatser påverkas inte.

Parkeringarna inne i p-huset kommer inte att påverkas då den nedre infarten från Blå Stråket 25 är i bruk som vanligt.

Det är bergväggen samt marken nedanför som ligger i anslutning till infarten på baksidan av parkeringshuset som ska renoveras. Arbetena beräknas pågå under fyra veckor och innebär att infarten hålls stängd under denna period.

Parkeringsgaraget vid Ehrnströmsgatan 17 är öppet som vanligt och påverkas alltså inte av dessa arbeten.