Sahlgrenska Universitetssjukhusets låghus

Låghuset (exklusive byggnad 5032) är en del i Centralkomplexet på Sahlgrenska sjukhuset, byggt 1959 och består av byggnaderna: 5028, 5086, 5029A, 5029B, 5031, 5030, 5087, 5033 och 5080, det vill säga plan 99 under innergårdarna.

Ombyggnadernas etappindelning är planerad enligt följande:

  • Etapp 1: 5028, 5086 och plan 00 i 5029A. Genomförd.
  • Etapp 2: 5029B, 5080B samt Nybyggnad av restaurang Amica. Genomförd.
  • Etapp 3: 5029A, 5080A, 5031, 5033, delar av 5032. Genomförd.
  • Etapp 4: 5030, 5087, delar av 5032. Färdigt 2015-12-31

091030 Översiktlig projektbeskrivning Byggnad 5029A, 5031, 5080A samt del av 5032A.Ombyggnad Låghus etapp 3 (.pdf, nytt fönster)

Martin Grann

Projektledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-30 16:49