Förbättrat brandskydd på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

För att förbättra brandskyddet kommer byggnad 13 på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås att förses med ett nytt brandsläcksystem.

Ett automatiskt vattensprinklersystem kommer installeras och arbetet startar den 5 oktober och beräknas pågå till den 20 mars 2019.

Det nya systemet upptäcker och släcker begynnande bränder samt håller dem under kontroll under tiden som utrymning och manuell släckning pågår.

Verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås kommer inte att påverkas av arbetet.

Vid frågor, kontakta gärna:
Joakim Landerborn, projektledare på Västfastigheter
Telefon: 0700-82 44 89

 

Senast uppdaterad: 2018-10-31 13:46