Ny personalparkering på SÄS i Borås

På måndag, 19 februari, öppnar en ny parkering med cirka 30 platser för personal på SÄS Borås.

Parkeringen är grusad så den går att parkera på men är ännu inte helt färdigställd.

Belysningsstolpar, skyltning och asfaltering kommer på plats så snart detta är möjligt. Förhoppningen är att parkeringen är helt färdigställd i april-maj i år. Under tiden som asfaltering pågår längre fram i vår så behöver parkeringen stängas av.

Karta över personalparkering SÄS Borås

Senast uppdaterad: 2018-04-04 15:34