Frågor och svar om personalparkering

Här hittar du vanliga frågor och svar om personalparkering vid våra sjukhus.

Vilken zon ska jag välja? 

När du ska välja zon på var du kan parkera går det att göra på två olika sätt.

För att välja zon automatiskt behöver du aktivera platstjänsten i din telefon och välja en zon på det sjukhus du ska köpa parkeringstillstånd för. Det spelar ingen roll vilken zon du väljer på sjukhuset.

Om du loggar in via webben så kan du skriva in vilken zon du vill köpa parkeringstillstånd för. Se nedan för kod för olika zoner:

 • Alingsås lasarett, zon 21001, 21002 och 21003
 • Angereds Närsjukhus, zon 58399
 • Högsbo sjukhus, zon 56099
 • Kungälvs sjukhus, zon 14001, 14002 och 14003
 • Mölndals sjukhus, zon 44001, 44002, 44003, 44004, 44005, 44005, 44006 samt 84099, 83099 och 85099 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus, zon 15401, 15402, 15403, 15404 och 15405
 • Sahlgrenska sjukhuset, zon 50099 
 • Skaraborgs sjukhus Falköping, zon 38001
 • Skaraborgs sjukhus Lidköping, zon 33001, 33002 och 33003
 • Skaraborgs sjukhus Mariestad, zon 31001 och 31002
 • Skaraborgs sjukhus Skövde, zon 35001, 35002, 35003, 35004, 35005 och 35006 
 • Solhem, zon 24001 och 24002
 • SÄS Borås, zon 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23007, 23008, 23009 och 23010.
 • SÄS Skene, zon 25001
 • Uddevalla sjukhus, zon 11003 och 11004
 • Östra sjukhuset, zon 42099 och 81099

Hur gör jag om jag behöver parkera vid flera sjukhus?

Sjukhus inom samma sjukhusgrupp har lika avgifter för att underlätta för personal att röra sig mellan sjukhusen. Det innebär att du kan parkera med samma tillstånd på alla sjukhus inom samma grupp. Du hittar information om vilka sjukhus som ingår i samma sjukhusgrupp på respektive sjukhus sida. 

Undantag är Angereds Närsjukhus och SÄS Skene som tillhör en annan zon inom respektive sjukhusgrupp.

Övervakningssystemet som används av väktaren vet vilka tillstånd som är giltiga var. 

Var kan jag parkera?

Med parkeringstillstånd för personal, så kallat Whoosh-tillstånd, får du parkera på parkeringsplatser för personal under tiden som du arbetar. Platserna är skyltade "tillstånd erfordras". Du får inte parkera på besöksparkering med ett parkeringstillstånd för personal. 

Motorcykel

Om du ställer dig på en parkering för motorcyklar så är det ingen avgift. Vid parkering på vanlig plats för bil måste du följa de regler som gäller för platsen. Det är inte tillåtet att parkera vid cykelställ eller på andra ytor.

Parkeringsplatser för dig som är rörelsehindrad

Har du parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du parkera på plats för rörelsehindrad. Det är ingen tidsbegränsning på dessa platser vid besök till ett sjukhus. Om ingen plats finns ledig så får du parkera gratis på en besöksplats. Endast parkeringstillstånd för rörelsehindrad, som kommunen utfärdat, är giltigt. Du får inte ställa dig där det är parkeringsförbud. 

Vilka tider gäller för vilka tillstånd?

Dygnstillstånd: Hela dygnet, alla dagar, under din arbetstid.
Natt- och helgtillstånd: 18–8 vardagar och hela dygnet lördag och söndag, under din arbetstid.

Varför fungerar inte mitt kort att betala med?

Det kan bero på att ditt kort inte är godkänt för e-köp/online-köp. Kontakta din bank eller registrera kortet för e-köp/onlineköp via din banks webbplats.

Varför fungerar inte automatiskt förnyelse?

Om du har Nordea eller Swedbank som bank så fungerar det inte att ha automatisk förnyelse. 

Hur gör jag om jag vill överklaga en parkeringsbot?

Om du har fått parkeringsböter, så kallad kontrollavgift, så kan du överklaga till den aktör som står på kontrollavgiften. Tänk på att skriva varför du vill få den avskriven och skicka med dokument som bevis. Du behöver bifoga kopia på ditt TjänsteID för Västra Götalandsregionen, utdrag av tillståndsdetaljerna från Whoosh (inklusive byten mellan bilar) och transaktionsunderlag på betald transaktion från bank vid överklagan. Du hittar en instruktion nedan för hur du får ut information från Whoosh.

Det kan till exempel vara om du har ett tillstånd där automatiskt förnyelse inte gått igenom eller om fel registreringsnummer har angetts. Skicka gärna in överklagan så snart som möjligt.

Överklaga hos Securitas

Hur använder jag mig av Whoosh?

Instruktioner för Whoosh

Vid frågor om parkeringsövervakning

Kontakta Securitas, 0771-767 000.

Kundtjänst

Telefonnummer

Support för Whoosh


Senast uppdaterad: 2018-03-08 10:31