Besöksparkering SÄS Borås

Här hittar du information om besöksparkering på SÄS Borås.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 7 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt.
  • 35 kronor per dygn. Gäller alla dagar.
  • 140 kronor per vecka.  

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-24 15:29