Reservkraftsprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Torsdag 4 januari, klockan 7-8:30,  Inget strömavbrott
 • Torsdag 1 februari, klockan 7-8:30,  Inget strömavbrott
 • Torsdag 1 mars, klockan 6:10-7:10,  Kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

 • Torsdag 5 april, klockan 7-8:30,  Inget strömavbrott
 • Torsdag 3 maj, klockan 7-8:30,  Inget strömavbrott
 • Torsdag 7 juni, klockan 6:10-11:30,   Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

 • Torsdag 5 juli, klockan 7-8,   Inget strömavbrott
 • Torsdag 2 augusti, klockan 7-8,    Inget strömavbrott
 • Torsdag 6 september, klockan 6:10-7:10,  Kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

 • Torsdag 4 oktober, klockan 7-8:30,  Inget strömavbrott
 • Torsdag 1 november, klockan 7-8:30,  Inget strömavbrott
 • Torsdag 6 december, klockan 6:10-7:10,  Kort strömavbrott vid start.
Senast uppdaterad: 2018-02-27 15:57