Reservkraftsprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Västfastigheter provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Torsdag 4 januari, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 1 februari, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 1 mars, klockan 6-7,   Kort strömavbrott vid start och återgång

Kvartal 2

 • Torsdag 5 april, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 3 maj, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 7 juni, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång

Kvartal 3

 • Torsdag 5 juli, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 2 augusti, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 6 september, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång

Kvartal 4

 • Torsdag 4 oktober, klockan 6-7,  kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 1 november, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start och återgång
 • Torsdag 6 december, klockan 6-7 kort strömavbrott vid start och återgång

Kontakt

Västfastigheters kundtjänst

Senast uppdaterad: 2018-02-16 10:06