Reservkraftprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Onsdag 10 januari, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag14 februari, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 14 mars, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Onsdag 11 april, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 9 maj, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 13 juni, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

 • Onsdag 11 juli, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 8 augusti, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 12 september, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Onsdag 10 oktober, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 14 november, klockan 10-11, inget strömavbrott.
 • Onsdag 12 december, klockan 6-10, långtidsprov. Kort strömavbrott

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-02 08:06