Reservkraftprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Onsdag 14 mars, klockan 6:45-7:45, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

  • Onsdag 13 juni, klockan 6:45-7:45, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

  • Onsdag 12 september, klockan 6:45-7:45, kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

  • Onsdag 12 december, klockan 6.45-10.45, långtidsprov, kort strömavbrott vid start

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-02 08:43