SkS Skövde, mottagnings- och tandvårdshus

Folktandvården och Skaraborgs Sjukhus bygger nya lokaler för mottagningar och ett specialisttandvårdscentrum. Tandvårdscentrumet blir ett av fem specialistcentrum i Västra Götalandsregionen.

Projektet är en viktig del i en långsiktigt komplett specialisttandvård i Skaraborg. Skaraborgs Sjukhus har även ett strategiskt utbildningsuppdrag som medför krav på ändamålsenliga lokaler, vilket är en brist idag.

Föreslagna ytor för konferens, möte och utbildning är planerade att samutnyttjas mellan berörda förvaltningar.

Huset med sina tre våningar, byggs till höger om sjukhusets entré. I byggnaden ska Folktandvårdens specialisttandvård och Skaraborgs Sjukhus käkkirurgi finnas.

Byggnaden ska även användas som evakueringslokal i samband med PCB-saneringen på sjukhusområdet.

Fakta

Bygget beräknas kosta 246 miljoner.
Total byggyta är 7 980 kvadratmeter.

Tidplan

Nuläge: Byggnation
Klart 2019

Karin Andersson

Projektledare
Telefonnummer

Patrik Rubenson

Projektägare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-04-30 17:05