Reservkraftsprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Torsdag 1 februari, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 1 mars, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kvartal 2

  • Torsdag 5 april, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 3 maj, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 7 juni, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kvartal 3

  • Torsdag 6 september, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kvartal 4

  • Torsdag 4 oktober, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 1 november, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 6 december, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kundtjänst

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-03-02 11:43