Övertagande av tekniska säkerhetsanläggningar

Den 1 januari 2019 påbörjar Västfastigheter den första etappen av tre i ansvarsövertagandet av tekniska säkerhetsanläggningar i lokaler som VGR hyr från externa fastighetsägare. Syftet är att underlätta, avlasta och öka servicenivån för förvaltningar som har verksamheter i inhyrda lokaler och att stärka VGR:s gemensamma säkerhetsarbete.

Jonas Nordin på Västfastigheter berättar om ansvarsövertagandet

Vad är tekniska säkerhetsanläggningar?

Tekniska säkerhetsanläggningar är de tekniska system som säkerställer att rätt personer kommer in i fastigheten och att uppmärksamhet påkallas ifall något oönskat inträffar. Det kan till exempel handla om inbrottslarm, passersystem, överfallslarm och interna kallelsesystem.

Vad kommer förändringen att innebära för berörda förvaltningar?

Övertagandet innebär att Västfastigheter kommer att ansvara för drift och underhåll av befintliga säkerhetssystem men även ansvara för installationen av nya säkerhetssystem.

När Västfastigheter har tagit över ansvaret kommer förvaltningarna inte att behöva kontakta leverantören av säkerhetssystem vid fel, frågor eller beställningar. Förvaltningarna kan istället vända sig direkt till Västfastigheter.

Säkerhetssystem som ägs av fastighetsägaren, oftast till exempel brand- och utrymningslarm, kommer inte Västfastigheter att ansvara för men Västfastigheter kommer att vara ett stöd i dialogen med fastighetsägaren ifall något inte fungerar som det ska.

Aktuellt just nu

Uppstartsmöten för berörda förvaltningar i etapp 2

Nu är arbetet inför etapp 2 av övertagandet uppstartat. Den 15 mars genomfördes ett första informationsmöte för de förvaltningar som ingår i etapp 2.

Nu kommer arbetet fortsätta i en grupp för teknik och säkerhet samt en grupp för ekonomi. För anmälan och frågor se länkarna  nedan. 

Arbetsgruppsmöten

Teknik och säkerhet 27/3 Kl 10-12
Gullbergsvass konferens, lokal Sjöborren
Anmäl er här

Ekonomi 27/3 Kl 13-15
Gullbergsvass, lokal Bryggan
Anmäl er här

Jonas Nordin

Projektledare
Telefonnummer

Kari Sternebratt

Fastighetschef, externa förhyrningar
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-03-20 12:13