Beställning och felanmälan

När Västfastigheter har övertagit ansvaret för säkerhetanläggarna görs felanmälan och beställning i Västfastigheters beställningssystem Weblord. 

Vid akuta ärenden eller övriga frågor går det även bra att kontakta Västfastigheters kundtjänst. Det går också att kontakta respektive förvaltnings interna fastighets- eller lokalansvarig för frågor rörande beställningen.

Är det första gången ni använder Weblord behöver ni först beställa en inloggning innan ni kan använda systemet. 

Beställning och felanmälan i Weblord

Senast uppdaterad: 2019-02-26 11:25