Uddevalla sjukhus

Bildkollage över exteriör Uddevalla sjukhus. Foto Thomas Harrysson

Sjukhuset är av sjukhusen inom NU-sjukvården.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Nyheter

Linjemålning av parkeringsplatser vid Uddevalla sjukhus kommer att utföras under vecka 31, den 30 juli till 5 augusti. Arbetet utförs tidig morgon för att minimera störande påverkan av sjukhusets verksamhet.

En geoteknisk undersökning genomförs vid Uddevalla sjukhus under den 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av under datumen 25–26 juni. Den 27 juni kommer även delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen att stängas av.

Den senaste tiden har antalet sålda Whoosh-tillstånd ökat på Uddevalla sjukhus. Det gör att det är svårt att hitta parkeringsplats vid vissa tider. För att minska risken att andra än personal använder sig av personalparkeringar så införs den 2 april ett papperstillstånd som ska användas tillsammans med Whoosh-tillståndet.

Jonas Carlson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Peter Lago

Teknisk chef
Telefonnummer