Uddevalla sjukhus

Bildkollage över exteriör Uddevalla sjukhus. Foto Thomas Harrysson

Sjukhuset är av sjukhusen inom NU-sjukvården.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Nyheter

Linjemålning av parkeringsplatser vid Uddevalla sjukhus utförs den 30 juli till 5 augusti. Arbetet utförs tidig morgon för att minimera störande påverkan av sjukhusets verksamhet.

En geoteknisk undersökning görs vid Uddevalla sjukhus 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av 25–26 juni. Den 27 juni stängs delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen.

Den senaste tiden har antalet sålda Whoosh-tillstånd ökat på Uddevalla sjukhus. Det gör att det är svårt att hitta parkeringsplats vid vissa tider. För att minska risken att andra än personal använder sig av personalparkeringar så införs den 2 april ett papperstillstånd som ska användas tillsammans med Whoosh-tillståndet.

Bengt Turesson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Thomas Bjarnemo

Teknisk chef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-08-21 13:25