Delar av besöks- och personalparkeringen vid Uddevalla sjukhus stängs

En geoteknisk undersökning görs vid Uddevalla sjukhus 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av 25–26 juni. Den 27 juni stängs delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen.


Senast uppdaterad: 2018-10-30 16:10