Konst

Konstenheten ansvarar för inköp, skötsel och förvaltning av Västra Götalandsregionens konstsamling. Vi placerar ut konst som ska passa både i lokalerna och dem som jobbar i eller besöker verksamheten.

Nyheter

Västtrafik bygger nytt resecentrum i Lerum. I samband med det bjuder konstenheten in till intresseanmälan för konstuppdrag i form av gestaltning i entréhall.

Den 27 april presenterade konstenheten de fyra konstuppdragen i Regionens Hus Göteborg och Skövde för hyresgästrepresentanterna.

Konstnären Anna Person berättar om den kreativa processen i arbetet med sitt konstuppdrag i nya Kungälvs sjukhus.