Ansök om ny konst

Om du är anställd i Västra Götalandsregionen och ska ansöka om konst för en verksamhet i organisationen, så har du kommit rätt.

Behov av konst kan uppstå inom en verksamhet som ska flytta, renovera eller bygga nytt. En verksamhet kan också vilja ha förändring av en konstkollektion som redan finns. Konsten är kostnadsfri.

Konstenheten besöker verksamhetna för att förstå vårdmiljön och lokalerna. Färger, ljus och möblering påverkar vilken konst som väljs. Vi tittar på gemensamma utrymmen som besöks- och undersökningsrum, väntrum, konferensrum, korridorer. Sedan föreslår vi en konstkollektion.

Ansök om konst i god tid

Om ansökan gäller en flytt, om- eller nybyggnation ska du ansöka i god tid. Se ansökan nedan. Det är väntetid i Göteborgs- och Vänersborgsområdet så flytt, om- och nybyggnationer går före förändring av befintlig konst.

Ansökningar prioriteras så här:
1. Barn och unga, särskilda representationslokaler
2. Psykisk ohälsa och äldre
3. Övriga vårdverksamhet
4. Övriga verksamheter

Konstansvarig

Varje arbetsplats med konst från oss ska utse en konstansvarig som
• är kontaktperson och ser till att kontakuppgifter är aktuella
• kontaktar konstenheten vid händelser som berör konsten 

Vill du veta vem som är konstansvarig eller meddela ny konstansvarig? Kontakta: konstenheten@vgregion.se

Ansvarig chef ska godkänna ansökan. 
 
Vilket datum flyttar ni ut? 
 
 
 
Vilket datum flyttar ni in? 
 
 
 
Uppdragets omfattning 
 
 
Genom att klicka i kryssrutan medger du att Västra Götalandsregionen lagrar de personuppgifter du angett i ansökan.
 
  
Senast uppdaterad: 2018-06-01 14:21