Nyheter

Aktuellt hos Västfastigheter

Nu kan du ladda bilen under parkeringstid, installerade laddstolpar väntar på att användas
Parkera och ladda på en och samma gång! Arbetet som pågått under en tid med ombyggnad och installation av nya laddstolpar är klart. Flertalet parkeringsområden för olika sjukhus inom regionen erbjuder nu möjlighet att ladda el- eller hybridbil under parkeringstid.
Nu åtgärdas enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på SkaS Lidköping
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, så kallade EAH, i de publika delarna på Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar
Besöksparkering vid Östra sjukhusets huvudentré påverkas av byggnationsarbete
Besökare till Östra sjukhuset kan ha svårt att finna parkering vid huvudentrén (parkeringsyta P1), tillgången till parkeringsplatser är mycket begränsad.
Brandlarmsprov på SÄS Borås vecka 46
Under vecka 46 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.
Här är Västfastigheters nya film ”Hus som räddar liv”
Fredagen den 2 november lanseras Västfastigheters film ”Hus som räddar liv”. Filmen är en del i arbetet med att profilera Västfastigheter som arbetsgivare och som fastighetsförvaltare.
Förbättrat brandskydd på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
För att förbättra brandskyddet kommer byggnad 13 på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås att förses med ett nytt brandsläcksystem.
SKL:s Öppna Jämförelser sporrar VGR:s miljöarbete
För femte året publiceras Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) genomgång av miljöarbetet i regioner och landsting 2018 för att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. VGR placerar sig ungefär på mitten på listan.
Klimat i fokus när laddstolpar för el- och hybridbilar snart kan börja användas
Västfastigheter och Västra Götalandsregionens arbete med ombyggnad och installation av nya laddstolpar för elfordon pågår och berör parkeringsområden för olika sjukhus inom regionen. Möjligheten att ladda sin el- eller hybridbil under parkeringstid välkomnas när klimat och miljö väger tungt. Verksamhetsfordon inom regionen, personal samt besökare, ska kunna nyttja laddstolparna och kan snart hålla utkik efter lediga platser.
Konstuppdrag i evaktueringsbyggnad, Östra sjukhuset
På Östra sjukhuset byggs en evakueringsbyggnad för att klara kommande evakueringsbehov i samband med pågående och framtida byggprojekt. Nu annonseras ett konstuppdrag i byggnaden.
Gångbro över Mölndalsån är öppen igen
Gångbron över Mölndalsån, Lasarettspången, har säkrats och är nu öppen igen. Gångbron är tillfällig och ska ersättas med en helt ny, vilket beräknas ske hösten 2019 om allt går som planerat.
Brandlarmsprov på Södra Älvsborg sjukhus Skene den 3 oktober
Onsdagen den 3 oktober klockan 8.00-11.00 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vid provningen ringer/ljuder vissa larmdon och branddörrar stängs automatiskt.
Elin Augustsson - högskolepraktikant på Västfastigheter
Under sex veckor har vi haft förmånen att få ha Elin Augustsson som högskolepraktikant hos oss. Elin studerar samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola med en inriktning inom infrastruktur och miljövetenskap.
Skaraborgs sjukhus Skövde: Parkeringsplatserna P7, P9 och P10 stänger på grund av ombyggnad
Från och med den 26 september hänvisas all besöksparkering till P10 och personalparkering till P2 och P4, se karta nedan. Detta med anledning av bygget av ny vårdbyggnad.
Tillfällig gångbro ordnas till Lasarettspången till Mölndals sjukhus
Efter att ha undersökt olika lösningar har Mölndals kommun nu bestämt att hyra in en gångbro som tillfälligt ska ersätta Lasarettsspången som stängts av permanent.
Linjemålning av parkeringsplatser utförs på Skaraborgs sjukhus Mariestad vecka 37
Linjemålning av parkeringsplatser utförs på Skaraborgs sjukhus i Mariestad under vecka 37 med start måndag den 10 september om vädret tillåter. Påverkade platser kommer att vara avstängda under kvällen och natten. Vi ber därför personal som arbetar under kvällen och natten att använda personalparkeringen på framsidan efter klockan 16 under vecka 37 (se karta nedan).
Linjemålning av parkeringsplatser på Kungälvs sjukhus 11-12 september
Den 18-19  september kommer linjemålning av parkeringsplatser att utföras på Kungälvs sjukhus. Påverkade platser kommer att behöva vara avstängda under kvällen och natten. Vi ber därför kvälls- och nattpersonal att nyttja parkeringen ovan akuten samt bakom godsmottagningen dessa nätter ( se karta nedan).
SKL lyfter fram Västfastigheters säkerhetsarbete
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en skrift om krisberedskap i vårdfastigheter där Västfastigheters metod för säkerhet i byggnadsprojekt lyfts fram.
Vattnet på SkaS Lidköping går nu att dricka igen
Allt kommunalt dricksvatten och vatten till matlagning i Lidköpings och Grästorps kommuner fick kokas under en dryg vecka i augusti på grund av e-colibakterier.
Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs den 6 september
Torsdagen den 6 september mellan klockan 06.10 till 07.10 kommer Västfastigheter vid Borås Sjukhus att prova reservkraftssystemet för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna vid sjukhuset.
Gångbron över Mölndalsån är avstängd
Lasarettspången, gångbron över Mölndalsån, är avstängd tills vidare. Tekniska förvaltningen i Mölndals stad beslutade att stänga av bron fredagen den 17 augusti som en säkerhetsåtgärd då bron är gammal och pelarna är i dåligt skick.
MR-kamera värmer upp Kungälvs sjukhus
Miljöcertifierade byggnader och el från egna solceller - Västfastigheter och Kungälvs sjukhus satsar stort på hållbarhet. Och det slutar inte där; tack vare ett nytt energilager kan spillvärme från MR-kameran snart värma upp sjukhuset på vintern – en vinst för både miljön och ekonomin.
Brandlarmsprov på SÄS Borås vecka 34
Under vecka 34 kommer Västfastigheter att utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.
Ny gång- och cykelväg vid SÄS Borås
Utanför parkeringshuset, byggnad 46, vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås kommer en ny gång- och cykelväg att byggas. Syftet är att cyklister från centrum enkelt ska kunna ta sig till parkeringshuset.
Linjemålning av parkeringsplatser vid Uddevalla sjukhus
Linjemålning av parkeringsplatser vid Uddevalla sjukhus utförs den 30 juli till 5 augusti. Arbetet utförs tidig morgon för att minimera störande påverkan av sjukhusets verksamhet.
Del av Gula stråket på Sahlgrenska sjukhuset stängs av
Från och med den 6 augusti 2018 stängs en del av Gula stråket av på grund av tillbyggnad av nya strålbehandlingsrum.
Asfaltering av in- och utfart, parkeringshuset vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås den 7 augusti
In- och utfarten till det stora parkeringshuset vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås ska asfalteras. Arbetet utförs den 7 augusti 2018, med start kl 19:00 och pågår under natten för att minimera störningar. Medan asfalteringen pågår hänvisas trafiken till den infart som ligger på Samaritvägen, vägen fram mot sjukhusets huvudentré.
Konstnärer valda till Borås nya infektionsenhet
Konstjuryn för nya infektionsenheten i Borås hade sitt sista möte i mitten av juni. Då beslutade gruppen vilka skissförslag som kommer att genomföras vid entrén och i ljusgården i den nya byggnaden.
Linjemålning av parkeringsplatser på NÄL under vecka 27 och 28
Linjemålning av parkeringsplatser på NÄL kommer att utföras under vecka 27 och 28. Arbetet utförs tidig morgon samt under helg för att minimera störande påverkan av sjukhusets verksamhet.
Golvarbete på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås 11–17 augusti
I slutet av vecka 32, den 11 till 17 augusti, kommer slipning och oljning av golv att utföras vid huvudentrén på Glasgatan på Södra Älvsborgs sjukhus. Arbetet pågår i två etapper och påverkar trappan samt övre plan ovanför trappan.
Nya riktlinjer för fysisk tillgänglighet
Nu finns nya, reviderade riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Riktlinjerna berättar om vilka som är ansvariga för tillgängligheten och användbarheten både inomhus och utomhus och när riktlinjer och standarder ska användas. I revideringen av de nya riktlinjerna har förtydliganden och tillägg gjorts med fokus på att skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose tillgänglighetskrav.
Klimatväxling – utsläpp byts mot klimatåtgärder
För varje mil Västfastigheters medarbetare kör med egen bil i tjänsten får förvaltningen betala tre kronor till ett klimatväxlingsprogram. Syftet är att minska antalet resor som belastar klimatet. Samtidigt finansierar avgifterna åtgärder som ska leda till att Västra Götalandsregionen minskar sin klimatbelastning.
Delar av besöksparkering och personalparkering vid Uddevalla sjukhus stängs av
En geoteknisk undersökning görs vid Uddevalla sjukhus 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av 25–26 juni. Den 27 juni stängs delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen.
Provning av ventilation vid SÄS Borås genomförs fredagen den 29 juni
Fredagen den 29 juni mellan klockan 6.00 och 7.00 genomförs en provning av ventilationen vid SÄS Borås.
Störningar vid köp i parkeringstjänsten Whoosh
Whoosh är den tjänst där personal kan köpa parkeringstillstånd. Störningarna berör främst kunder till Danske Bank, Nordea och Swedbank.
Begränsat antal parkeringsplatser i parkeringshuset Björkängen på Södra Älvsborgs sjukhus
Mellan den 12 juni och 30 augusti kommer det att finnas begränsat antal parkeringsplatser i parkeringshuset i Björkängen, byggnad 54, på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
Bilder i väntrum gör väntan till en upplevelse
I Västra Götalandsregionens väntrum ska tiden betas av tills det är din tur. Det är lite tråkigt. Det är därför bildspelet Väntan finns.
Ny entré byggs på Mölndals sjukhus
Arbetet är nu påbörjat för att sätta igång en rejäl uppfräschning av Mölndals sjukhus entré och området runt omkring.
Ljus framtid för solenergi
Målet var att år 2030 producera tre gigawattimmar solenergi. Men redan idag har målet uppnåtts till mer än hälften. Och nu ser det ut som att vi kan mer än fördubbla produktionen.
Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs den 7 juni
Torsdagen den 7 juni mellan klockan 06.10 och 11.00 kommer Västfastigheter vid Södra Älvsborgs Sjukhus att prova reservkraftssystemet för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna vid sjukhuset.
Parkeringar vid huvudentrén på Mölndals sjukhus flyttas under juni
Under juni blir det en tillfällig förändring vad gäller parkeringarna vid huvudentrén på Mölndals sjukhus. Avgiftsparkeringarna ersätts av avgiftsfri korttidsparkering. För parkering längre än 15 minuter hänvisar vi till parkeringshuset på Vänortsgatan. Orsaken till förändringen är flera byggprojekt vid sjukhuset.
Brandlarmsprov på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås vecka 22
Under vecka 22 kommer alla brandlarmscentraler inom sjukhusområdet att provas. Vi vill förvarna för störningar som ringande klockor, stängda branddörrar, blinkande lampor med mera. Proven är nödvändiga för allas säkerhet. Proven är också ett sätt att minska störningar från oönskade larm.
Vårstädning av parkeringshus på Sahlgrenska
Det är p-hus Ehrenströmsgatan, p-hus Dubbeldäckaren och p-hus Per Dubbsgatan som ska städas.
Ny tid för personal i p-huset vid huvudentrén
Från och med den 7 maj får personal parkera mellan klockan 12.00-8.00 i p-huset vid huvudentrén på SÄS Borås. Ingen övervakning kommer att ske den 7 maj.
Konst Lerum resecentrum
Västtrafik bygger nytt resecentrum i Lerum. I samband med det bjuder konstenheten in till intresseanmälan för konstuppdrag i form av gestaltning i entréhall.
Parkering vid Mölndals sjukhus
Det är mycket som händer kring parkering just nu vid Mölndals sjukhus. Vi besvarar här några av de funderingar som kommit in den senaste tiden och berättar mer om vad som är på gång.
Felanmälan och beställning via Weblord
I Weblord kan du enkelt hantera ärenden som rör felanmälningar eller beställningar på fastigheten du arbetar på. Weblord arbetar direkt mot vårt fastighetssystem Landlord.
Konstuppdrag i Regionens Hus
Den 27 april presenterade konstenheten de fyra konstuppdragen i Regionens Hus Göteborg och Skövde för hyresgästrepresentanterna.
Konst i kulvert
Konstnären Anna Person berättar om den kreativa processen i arbetet med sitt konstuppdrag i nya Kungälvs sjukhus.
Film om ljudkonstverk
En mulen oktoberdag och en väderstation på Sahlgrenska sjukhusets tak: här startar konstverket Himmel nedtagen som har filmens huvudroll.
Välkommen till vår nya webbplats!
Nu är vår nya webbplats lanserad, vastfastigheter.se. Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att sidan anpassar sig till din skärm på datorn, surfplattan eller mobilen. Vi har tagit fram en tydligare navigation så att du som besöker vår sida enkelt kan hitta det du letar efter.
Nu åtgärdas enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten på Skene lasarett
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, så kallade EAH, i de publika delarna på Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
Personalparkering, SÄS Borås: Välj parkeringsplats utifrån tid
Vi vill be personal att tänka på att inte parkera i parkeringshuset vid huvudentrén på SÄS Borås mellan klockan 8.00-10.30. Då hänvisar vi istället till Björkängsgaraget. Parkeringstiden för personal i p-huset vid huvudentrén är klockan 10.30-8.00.
Storlek på nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus
Nu när det nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus varit öppet ett tag så har det uppstått en del frågor kring storleken och hur det är anpassat till dagens bilar. Parkeringshuset uppfyller de standardmått som finns för parkeringsplatser. Det är dimensionerat för personbilar och personer som är återkommande. För att göra det enklare att parkera i p-huset så kommer skyltning sättas upp för att markera in- och utfart. Det sätts även upp kontrastmarkeringar i uppfartsramperna för att underlätta bedömningen av var kanterna är.
Häftiga installationer i projektet
Den nya byggnaden för barn- och ungdomssjukvård är installationstät. De tekniska installationerna ska till exempel leverera el och kyla till den medicintekniska utrustningen.
Renovering på p-husinfart på Ehrenströmsgatan
Vecka 11 börjas renoveringsarbetet som påverkar en infart till parkeringshuset på Ehrenströmsgatan 15 vid Sahlgrenska sjukhuset.
Papperstillstånd införs på personalparkeringar på Uddevalla sjukhus
Den senaste tiden har antalet sålda Whoosh-tillstånd ökat på Uddevalla sjukhus. Det gör att det är svårt att hitta parkeringsplats vid vissa tider. För att minska risken att andra än personal använder sig av personalparkeringar så införs den 2 april ett papperstillstånd som ska användas tillsammans med Whoosh-tillståndet.
Frågor och svar kring nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus
I måndags, 12 februari, öppnade äntligen det nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus. Vi har fått in några frågor om parkeringshuset som här besvaras.
Ny personalparkering på SÄS i Borås
På måndag, 19 februari, öppnar en ny parkering med cirka 30 platser för personal på SÄS Borås.
Konsten i Hus R
Byggnaden är invigd och konstuppdragen är slutförda. Nu har även konstkatalogen kommit!
Parkeringshuset på Ågatan vid Mölndals sjukhus öppnar 12 februari
Det nya parkeringshuset vid Mölndals sjukhus öppnar 12 februari 2018. Parkeringshuset är till för personal som vill parkera sin bil, motorcykel eller cykel.
Problem vid uppdatering av parkeringsuppgifter för 2018
I samband med uppdateringen av nya avgifter för 2018 så uppstod problem med automatisk förnyelse av tillstånd och med vissa avgifter i Whooshs system. Kontrollavgifter som utfärdats under perioden 20 december 2017-10 januari 2018 på grund av att giltigt tillstånd saknas tas därför bort. Från och med årsskiftet finns det två tillstånd att välja på, dygnstillstånd eller natt- och helgtillstånd. Tänk på att välja rätt!
Automatisk förnyelse av parkeringstaxor 2018
Automatisk förnyelse fungerar inte i månadsskiftet december-januari då det gjorts en ändring av taxorna i Whoosh. Då Whoosh endast har fått godkänt av dig som användare att göra en dragning från ditt bankkonto för en viss summa (gamla taxorna för 2017) men inte fått ett godkännande att göra en dragning av den nya taxan för 2018 så kommer inte systemet Whoosh göra en dragning.
Säkra cykelparkeringar på SU
Jobbar du på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset eller Sahlgrenska sjukhuset och föredrar att ta cykeln till jobbet? Glädjande nyheter - nu finns det så kallade säkra cykelparkeringar på dessa sjukhus!
Möjligheten att köpa parkeringstillstånd för personal via automat försvinner
Under december tas möjligheten att köpa parkeringstillstånd för personal i automater bort på de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har kvar denna funktion. Arbetet börjar vecka 49 och pågår fram till jul. Sjukhus som berörs är Uddevalla sjukhus, NÄL, SkaS Skövde, SkaS Lidköping, Mölndals sjukhus, SÄS Borås och Solhem.
VR-teknik lockade många på årets VARM-mässa
Det var många nyfikna studenter på plats i Västfastigheters monter under VARM-mässan. VARM är V-teknologsektionens och AE-sektionens årliga arbetsmarknadsmässa på Chalmers.
Nya parkeringsavgifter 2018
I oktober beslutade regionstyrelsen om nya avgifter på besöks- och personalparkeringar för 2018. Nu införs de nya parkeringsavgifterna.
Vad är på gång på Mölndals sjukhus med nya p-huset och parkering?
En solig höstdag stämde vi träff med Christer Halldén, projektledare för det nya p-huset, och Patrik Skoglund, enhetschef för parkering, för att få veta mer om parkering och vad som händer med det nya p-huset som byggs vid Mölndals sjukhus.
Hjälpande riktlinjer för fysisk tillgänglighet
Nu finns nya, reviderade riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Riktlinjerna berättar bland annat om vilka som är ansvariga för tillgängligheten och användbarheten både inomhus och utomhus och när riktlinjer och standarder ska användas.
Nu åtgärdas enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Östra sjukhuset
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
Stationshuset Vita huset – en praktfull entré till Regionens Hus
Vita huset stod klart år 1881 som stationshus i Göteborg för ”Bergslagernas Jernvägar”, som var Sveriges största privata järnvägsprojekt.
Ändring av besöks- och personalparkering på SÄS Borås från 1 juli
1 juli sker en förändring för var besökare och personal på SÄS Borås får parkera i det stora parkeringshuset vid huvudentrén och Björkängsgaraget.
Västfastigheter bygger nytt och bygger om vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
Västfastigheter har gett Peab uppdraget att projektera renoveringen och nybyggnationen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Infektionsvård, psykiatri och laboratoriemedicin är de verksamheter som ska få en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.
Västfastigheter bygger nytt och bygger om vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
Västfastigheter har gett Peab uppdraget att projektera renoveringen och nybyggnationen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Infektionsvård, psykiatri och laboratoriemedicin är de verksamheter som ska få en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.
Västfastigheter får Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2017
Den köpta energin på Mariestads sjukhus har minskat med 54 procent sedan 1995. Det gav teknikerna Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson regionens miljöstipendium 2017.
En berättelse om tillkomsten av Rågården, ett rättspsykiatriskt sjukhus i Göteborg
Arkitekturen har en viktig roll att spela, alldeles särskilt i en anläggning som Rågården. Det är en tes som stöds alltmer av forskning. Rättspsykiatrin kan förena kravet på att vårda och samtidigt vakta vilket är innebörden av bokens rubrik: Rågården, rättspsykiatri med mänskligt ansikte.
Så kan konsten stötta i vården
Konst får allt större betydelse i offentliga vårdmiljöer. Den kan påskynda läkning och skapa en bättre dialog men ska också utmana och väcka debatt, enligt Ann Magnusson, konstkonsult. På ett seminarium den 25 april diskuterades hur konst kan bidra och möta olika behov i vården.
Så kan konsten stötta i vården
Konst får allt större betydelse i offentliga vårdmiljöer. Den kan påskynda läkning och skapa en bättre dialog men ska också utmana och väcka debatt, enligt Ann Magnusson, konstkonsult. På ett seminarium den 25 april diskuterades hur konst kan bidra och möta olika behov i vården.
Enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten tas bort på Fristads folkhögskola
För att förbättra tillgängligheten för dig som har en funktionsnedsättning så tar nu Västfastigheter bort enkelt avhjälpta hinder i de publika delarna av Västra Götalandsregionens fastigheter.
Felet som orsakade strömbortfall på Sahlgrenska sjukhuset är åtgärdat
Tisdag den 21 mars drabbades Sahlgrenska sjukhuset av ett strömbortfall som var orsakat av jordfel i Göreborg Energis kablar.
Sveriges energiminister besökte solcellsparken i Skövde
I onsdags besökte Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) Skövde och Skaraborgs Sjukhus. På plats från Västfastigheter var Patrik Rubensson, fastighetschef Öst, Hans Kardell, energistrateg och Ulf Krüger, områdeschef Teknik. Tillsammans med sjukhuslednigen fick vi chans att berätta om fastighetsutvecklingsplanerna för sjukhuset. Vi gjorde en rundvandring och visade solcellsanläggningen och de nya laddstoplarna för elbilar som finns på plats.
Vi stärker vår krisledningsförmåga
Sedan våren 2015 har Västfastigheters tjänsteman i beredskap (VF-TiB) varit kontaktperson och samverkansresurs gentemot övriga Västra Götalandsregionen i händelse av en olycka eller kris. VF-TiB har hanterat över hundra olika händelser och vid några av dessa har det krävts en större organisation för att hantera uppkomna problem.
Arkitekturen i Regionens Hus är som en människokropp
Nya Regionens Hus i Göteborg blir det första man möter vid Västlänken och det första som växer upp i expansionen av Gullbergsvass, Ringön och Backaplan.
Energianvändningen har minskat med mer än en tredjedel sedan 1995
Västfastigheter har som mål att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030, jämfört med 1995. I årets energibokslut står det klart att vi minskat med strax över en tredjedel sedan 1995.
Fungerar automatisk förnyelse av ditt parkeringstillstånd?
Om du använder appen Whoosh och funktionen "automatiska förnyelsen av parkeringstillstånd" bör du kontrollera att betalningen för förnyelsen fungerar.
Kretsloppsaffär lösning på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås behov av värme och kyla
Tillsammans med Borås Energi och Miljö har vi tecknat ett unikt avtal för fjärrkyla. Avtalet innebär att vi köper fjärrkyla samtidigt som vi får göra avdrag för värmeåtervinningen som uppstår i leverantörens fjärrkyleanläggning. Detta är en lösning som gynnar vårt arbete mot politiskt ställda mål att halvera den köpta energin i egna lokaler till år 2030, jämfört med år 1995. Det ger även Borås Energi och Miljö möjlighet att bygga ut och förstärka sin befintliga fjärrkylanläggning.
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten på Sahlgrenska sjukhuset fortsätter
Västfastigheter åtgärdar nu hinder för tillgängligheten i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus och med början vecka nio kommer åtgärder att pågå i byggnad 5204 JK, 5115 Hudhuset, 5206 KK, 5039 Allergi, 5308 Psykiatri, 5477 och 5476 Mikrobiologen.
Nya riktlinjer för konstinköp ger trygghet och tydlighet
Har du varit på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen har du troligtvis sett konstnärliga gestaltningar av olika slag i och utanför sjukhuset men har du någonsin funderat på hur konsten köps in?
Vi prisas för vårt arbete med jämlikhet
Alla chefer inom Västfastigheters område Drift och Service får ta emot Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera medarbetare med annan etnisk härkomst och kvinnliga medarbetare till traditionellt manliga roller inom drift och service.
Bygget av Specialisttandvårdscentrum vid Skaraborgs sjukhus i Skövde är igång
Nu är bygget av det nya Specialisttandvårdscentrumet vid Skaraborgs sjukhus i Skövde igång. Första spadtaget är taget för den nya byggnaden som blir ett komplett centrum, där Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras.
Enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten - hur svårt kan det vara?
Enkelt avhjälpa hinder, vad är det? Det kan vara rätt krångligt att bedöma - och ibland är det alldeles självklart. På Mölndals sjukhus har arbetet med att åtgärda fysiska hinder, för att alla så smidigt som möjligt ska kunna vistas i lokalerna, pågått ett tag. Och tillgängligheten är mycket bättre nu.
Etapp två startar för arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten på Sahlgrenska sjukhuset
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi åtgärdar enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten på SÄS Skene
Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.
Därför bygger vi ett nytt hus
Bakgrunden till beslutet att bygga ett Regionens Hus i Göteborg är att Västra Götalandsregionens förvaltningar idag är spridda på många och dyra adresser.
Pusselstart för Regionens Hus i Göteborg
Äntligen är vi igång! I stället för det traditionella spadtaget öppnades ceremonin med ett stort pussel som samarbetsövning.
Så här ska Sahlgrenska Life se ut
Det blir Sweco och Arkitema Architects som får rita Sahlgrenska Life. De båda företagens förslag tog hem segern i arkitekttävlingen och nu följer ett detaljplanearbete där stadsmiljön runt Sahlgrenska sjukhuset förändras.
Solcellsparken i Skövde vinner solenergipris för årets anläggning
Solcellsparken på Skaraborgs sjukhus i Skövde har blivit utseddd till årets anläggning av Svensk Solenergi när de idag för trettonde gången delade ut årets solenergipris. Juryn har be­aktat såväl ekonomiskt som tekniskt utförande och motiverar vinsten såhär:

Senast uppdaterad: 2018-04-04 15:10