Aktuellt

Aktuellt hos oss

Västfastigheter och Enheten för Parkering och fysisk tillgänglighet kommer under december månad att besöka olika sjukhus runt om i regionen och informera om en ny betaltjänst för personalparkeringstillstånd som införs efter årsskiftet.

Beslut är fattat av Regionstyrelsen gällande parkeringsavgifter för 2019.

Fredagen den 2 november lanseras Västfastigheters film ”Hus som räddar liv”. Filmen är en del i arbetet med att profilera Västfastigheter som arbetsgivare och som fastighetsförvaltare.

Senast uppdaterad: 2018-05-09 08:47