Parkeringsavgifter för 2019 fastställda

Beslut är fattat av Regionstyrelsen gällande parkeringsavgifter för 2019.

Regionstyrelsen ska enligt beslut i regionfullmäktige årligen fastställa parkeringsavgifter för kommande år. Bärande principer för avgiftssättningen är att parkeringsverksamheten i sin helhet ska vara självfinansierad och att personalen i största möjliga mån ska undvika att förmånsbeskattas. För vissa parkeringar finns ett marknadsvärde vilket har påverkat avgiftssättningen. Beslut är fattat av Regionstyrelsen gällande parkeringsavgifter för 2019. Jämfört med 2018 justeras avgiften för Nordhemskliniken (som inte haft någon avgift tidigare), samt för Kungälv, där det tidigare saknats marknadsvärden. Avgiftsbelagda personalparkeringar finansierar den löpande driften som till exempel snöröjning, sopning och sandning samt arbete med säkra parkeringar.

Läs mer här:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1420746?agendaItemId=236314

Senast uppdaterad: 2018-11-21 15:23