Diarium

I diariet kan du söka efter brev, ansökningshandlingar och offerter med mera som skickats till Västra Götalandsregionen.

Du kan också söka bland dokument och handlingar som vi själva har skapat till exempel brevsvar, offertsvar, rapporter och protokoll.

Sök i diariet

Gemensam kontakt

E-postadress
010-441 38 00

Adress

Diariet Skövde 
Regionens Hus 
541 80 Skövde

Besöksadress

Regionens Hus 
Hertig Johans gata 6 
541 30 Skövde

 

Agneta Seiving Söderberg

Registrator
Telefonnummer
E-post