Diarium

I diariet kan du söka efter brev, ansökningshandlingar och offerter med mera som skickats till Västra Götalandsregionen.

Du kan också söka bland dokument och handlingar som vi själva har skapat till exempel brevsvar, offertsvar, rapporter och protokoll.

Sök i diariet

Gemensam kontakt

regionenshus.mariestad@vgregion.se

Adress

Regionens Hus
Lockerudsvägen 12
542 45 Mariestad

Agneta Seiving Söderberg

Registrator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-06-11 08:19