Fastighetsnämnden

Det är Fastighetsnämnden som har det politiska ansvaret för att Västra Götalandsregionens verksamheter har lämpliga lokaler. Nämnden ansvarar för förvaltning, planering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av Västra Götalandsregionens fastigheter. Även frågor om förvärv och försäljning rörande fastighetsbeståndet bereds av fastighetsnämnden.

 

Kalender

18
sep

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
26
sep

Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Anges senare
Ort: Alingsås
19
okt

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
30
okt

Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Anges senare
Ort: -
20
nov

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg