Fastighetsnämnden

Det är Fastighetsnämnden som har det politiska ansvaret för att Västra Götalandsregionens verksamheter har lämpliga lokaler. Nämnden ansvarar för förvaltning, planering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av Västra Götalandsregionens fastigheter. Även frågor om förvärv och försäljning rörande fastighetsbeståndet bereds av fastighetsnämnden.

 

Kalender

20
nov

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
29
nov

Fastighetsnämnden

Starttid:
Plats: Anges senare
Ort: Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-04-30 14:37