Beställa inloggning i Weblord

Här beställer du inloggningsuppgifter till beställningssystemet Weblord för att hantera ärenden som rör felanmälan och beställningar på fastigheten du arbetar på.

Tänk på att inloggningsuppgifterna gäller per ansvarsnummer och inte är personliga. Kontakta oss om du behöver få inloggningsuppgifterna. 

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-06-08 14:20