Västfastigheter

Nyheter

Klimatväxling – utsläpp byts mot klimatåtgärder
För varje mil Västfastigheters medarbetare kör med egen bil i tjänsten får förvaltningen betala tre kronor till ett klimatväxlingsprogram. Syftet är att minska antalet resor som belastar klimatet. Samtidigt finansierar avgifterna åtgärder som ska leda till att Västra Götalandsregionen minskar sin klimatbelastning.
Delar av besöksparkering och personalparkering vid Uddevalla sjukhus stängs av den 25–27 juni
En geoteknisk undersökning genomförs vid Uddevalla sjukhus under den 25-27 juni. Undersökningen innebär att delar av besöksparkeringen vid huvudentrén stängs av under datumen 25–26 juni. Den 27 juni kommer även delar av den grusade personalparkeringen nedanför besöksparkeringen att stängas av.
Provning av ventilation vid SÄS Borås genomförs fredagen den 29 juni
Fredagen den 29 juni mellan klockan 6.00 och 7.00 genomförs en provning av ventilationen vid SÄS Borås.
Vi välkomnar Martin Melander som ny chef på enheten Fastighetsinformation. Martin kommer närmast från Ramböll där han bland annat har varit BIM-samordnare för Nya Sjukhusområdet Helsingborg och byggt upp enheten BIM, Visualisering & GIS. –Min främsta uppgift på Västfastigheter blir att ställa rätt krav på byggprojekt och att se möjligheterna och nyttan med BIM i förvaltning, säger Martin. #västfastigheter #hussomräddarliv