Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Effektiv resursanvändning

Att använda våra resurser effektivt är ett fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Eftersom vår verksamhet behöver stora mängder energi och material vill vi använda resurserna effektivt genom att använda få nya råvaror, producera lite avfall och genom att återanvända och återvinna. För att lyckas arbetar vi med principer för cirkulär ekonomi, livscykelanalyser, kravställande i projekt och checklistor för hållbar fastighetsinvestering. Här kan du läsa om ett sjukhus där vi arbetade just så.

Energitänk hela vägen vid Skaraborgs sjukhus

Om- och nybyggnaden vid Skaraborgs sjukhus i Skövde omfattade all barn- och  ungdomssjukvård och specialistmödravård. Den nya byggnaden är på ungefär 8 400 kvadratmeter och cirka 5 000 kvadratmeter av den befintliga förlossningsavdelningen byggdes om. Ett tydligt mål har varit att byggnaderna ska bli så energisnåla som möjligt. Och resultatet blev lyckat, tack vare smart arkitektur, cement med högre vattenhalt och uppvärmning genom stora glasytor.

Energiförbrukning beräknas i kilowattimmar per kvadratmeter och år, kWh/m2/år. Målet var att ligga under 75 kWh/m2/år, även när man räknar in verksamhetens förbrukning. Det målet har vi klarat. Själva byggnaden är betydligt mer energieffektiv än vad Boverkets byggregler kräver och den drar bara en fjärdedel så mycket energi som en genomsnittlig sjukhusbyggnad. 

– För oss är det viktigt att se helheten när det gäller energianvändningen. Därför har vi hört med verksamheten hur mycket apparatur de behöver för då kan vi anpassa uppvärmning, kylning och så vidare. Till exempel har vi närvarostyrning av ljuset och vi har provtryckt och sett att byggnaden är mycket tät, säger Joakim Staaf, projektledare.

Vattnet i cementen

För att kunna bygga så energieffektivt som möjligt tittade vi även på den energi som gått åt för att tillverka material. Ett exempel är vattenhalten i cement. Cement tar tid på sig att torka vilket påverkar byggtiden. Ju mer vatten som används desto längre torktid. Men snabbtorkande cement är mycket energikrävande att tillverka, så i det här fallet valde vi högre vattenhalt för att hålla nere energiåtgången.

Även byggnadens utformning är energieffektiv. Proportionerna är sådana att byggnadens yta är liten i förhållande till volymen. Det gör att värme inte läcker ut i samma grad som om ytan hade varit större. Vi nyttjar också naturens resurser; en del av uppvärmningen sker genom de stora glasytorna på fasaden, som ger en växthuseffekt. För att lokalerna inte ska bli för varma när det är soligt finns det automatiska solgardiner. Solvärmepaneler på taket värmer också en del av varmvattnet som används i verksamheten. 

Senast uppdaterad: 2018-04-05 14:44