Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Goda affärsmetoder

Goda affärsmetoder är ett av fem fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Vi är på det klara med att vi som stor aktör har både ansvar och möjlighet att påverka byggbranschen i positiv riktning. Genom de krav vi ställer på våra leverantörer kan vi påverka det klimatavtryck, de miljögifter och den resursförbrukning som vi bidrar till. Vi kan också påverka i flera led i leverantörskedjan genom att motverka korruption och ställa krav på arbetsvillkor för svaga grupper. Genom att ha en helhetssyn på hållbarhet i våra investeringar vill vi vara ett föredöme i vår bransch.

 Vad innebär det i korthet?

  • Uppförandekod för leverantörer  är ett krav i alla upphandlingar.  Koden innebär bland annat krav på  antikorruptionsarbete, att mänskliga rättigheter uppfylls och att  miljön värnas. 
  • Riskanalys för vissa byggmaterial genomförd, i syfte att ytterligare kunna följa upp hur leverantörerna arbetar.
  • Västra Götalandsregionen är en av tre regioner i landet som har en Fairtrade‑diplomering. För att uppnå den krävs att så många produkter som möjligt är tillverkade och handlade under rättvisa villkor. 
Senast uppdaterad: 2018-04-05 14:45