Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi halverar energianvändningen

Vi halverar energianvändningen till 2030

Vi har stort fokus på energieffektivisering och att göra våra byggnader mer självförsörjande genom att skapa mer egen energi, såsom solenergi.

År 2020 är vi oberoende av fossil energi och bränsle.

År 2030 har vi halverat den köpta energin i våra egna lokaler, jämfört med 1995. Det betyder att vi ligger på en nivå om 137 kilowatt timmar per kvadratmeter, verksamhetselen inkluderad. Vi har även effektiviserat energianvändningen i våra hyrda lokaler.

Vi minskar energianvändningen och tillför energi med låg klimatpåverkan

Vi driver energieffektiviseringsarbetet enligt den så kallade Kyotomodellen. Det innebär att vi först minskar byggnadens energianvändning för att sedan säkra en energitillförsel med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Vi har gjort energikartläggningar på den största delen av våra fastigheter för att få kunskap om hur stor potential som finns för att minska energianvändningen och var de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan genomföras.Utifrån kartläggningarna kan vi bedöma hur långt vi kan komma genom energieffektiviseringsåtgärder och därefter avgöra behovet av egenproducerad förnybar energi för att nå målet om halvering av köpt energi.

Med den kunskap som finns idag behöver vi för att nå målet producera 3 Gigawatt timmar solenergi, i regionens egen regi till år 20130. Det utgör 5 % av den energi vi behöver minska med för att nå halveringsmålet och omfattar en total solcellsarea på ca 30 000 m2.

En effektiv organisation

Vårt energiarbete samordnas och utvecklas av Energikommittén som leder arbetet på uppdrag från ledningsgruppen. Kommittén har beslutsmandat och egen budget. Vi tror att just organiseringen av vårt arbete är en framgångsfaktor för vårt energiarbete.

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att:

 • Leda genomförandet av energikartläggningarna och utifrån dessa värdera och prioritera åtgärder
 • Bereda och för förvaltningsledningen föreslå övergripande energikrav/standard för Västfastigheters om- och nybyggnadsprojekt (riktlinjer)
 • Granskning och analys av redovisat utfall i genomförda projekt
 • Utveckla och initiera internrevisioner av energiledningssystemet
 • Ta initiativ till att utveckla rutiner och verktyg för ett effektivt energiarbete
 • Kartlägga behov av och föreslå kompetensutvecklingsaktiviteter
 • Upprätta kommunikationsplan för arbetet

I kommittén sitter representanter från alla våra områden

 • Områdeschef Teknik
 • Energi- och miljöchef
 • Projektledare
 • Fastighetsförvaltare
 • Energistrateger
 • Controller
 • Kommunikatör
Senast uppdaterad: 2016-06-14 13:48