Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsa och välbefinnande

Allas hälsa och välbefinnande är ett av fem fokusområden för hållbarhetsarbetet. Det innebär att vi skapar miljöer som bidrar till trygghet och läkning. Därför tänker vi på att skapa miljöer som är giftfria och som välkomnar alla grupper i samhället. Här kan du läsa om ett projekt där vi hade särskilt stort fokus på barnen.

Kemikaliesmarta byggen för barnens skull

I takt med att antalet kemikalier i samhället ökar, är det viktigt att kartlägga exakt var  de finns och hur vi kan undvika de som är bevisat skadliga. I flera projekt jobbar vi för att bygga hus som är så fria från miljö‑ och hälsoskadliga ämnen  som det bara är möjligt. 

Sara Wester, miljöstrateg Västfastigheter visar typrummet som visar hur vårdrummen på Drottning Silvias barnsjukhus kommer att se ut.

I en elcentral vid Östra sjukhuset i Göteborg döljer sig något oväntat. När man öppnat dörren till den sjöstensbeklädda byggnaden möts man av en ny uppsättning ytterväggar. Likt en rysk babusjka‑docka döljs ett mindre rum i rummet; ett fullt utrustat, toppmodernt vårdrum. Tanken är att vårdpersonal ska få en bild av hur det kommer att bli på deras nya arbetsplats men rummet är också ett exempel på hur man i tillbyggnaden på Drottnings Silvias barn‑ och ungdomssjukhus använder byggmaterial och tekniska lösningar. Rummet är så fritt från miljö‑ och hälsoskadliga ämnen som idag är möjligt.

Sara Wester är miljöstrateg på Västfastigheter. Hon säger att just miljö‑ och hälsostörande ämnen i byggvaror är ett stort fokusområde inom byggbranschen.

– Användningen av kemikalier har ökat explosionsartat och vi hinner inte med att undersöka hur de påverkar oss. Därför är det viktigt att kartlägga var de finns, så att vi kan följa upp efterhand som vi lär oss mer om dem, säger hon.

Västfastigheter arbetar sedan flera år tillbaka med verktyget Byggvarubedömningen för att bedöma och kartlägga kemikalier i byggen. Där finns en förteckning över byggvaror, vilka kemikalier de innehåller och var i byggnaden de finns. 

Att bygga helt giftfritt

Byggmaterialen är en aspekt för att skapa kemikaliesmarta byggnader, men det är också viktigt att verksamheterna som använder byggnaderna är med på tåget. Under 2015 började ett projekt med Västra Götalandsregionens miljöavdelning och ett antal kommuner i västra Sverige, som heter Kemikaliesmarta rum. Tanken var att se om det går att bygga helt giftfritt, särskilt i lokaler där det vistas många barn.

– Vi utgick från ett väntrum för att kartlägga hur det ser ut idag. Vi undersökte både byggvaror, inredning, textilier, elektronik och leksaker, säger Sara Wester.

Det man letade efter var kemikalier som har hälso‑ eller miljöfarliga egenskaper. Ett klassiskt exempel är mattor som innehåller ftalater, en sorts mjukgörare med hormonstörande egenskaper. Det kan också handla om formaldehyd i träskivor, tungmetaller i belysning och leksaker, kraftiga allergener i färger och rengöringsmedel och flamskyddsmedel i textilier.

Som nästa steg har Västra Götalandsregionens miljöavdelning jobbat med att ta fram kriterier för vad  som ska räknas som giftfritt och tanken är att ta fram  en märkning som visar om ett byggprojekt uppfyller kriterierna för Kemikaliesmarta rum.

Närmare titt på problemvaror

Vid tillbyggnaden på Drottning Silvias barn‑ och ungdomssjukhus i Göteborg har miljö‑ och kemikalieaspekten varit med hela vägen. Tidigt gjorde man klart vilka byggvaror man ville ha och har bett leverantörer, vars varor inte fanns bedömda i Byggvarubedömningen, att se till att de får en bedömning där.

I typrummet i elcentralen användes de material som man vill att projektet ska använda. I vanliga fall bedöms bara en viss del av materialen, men här har man tittat på allt – även material som används för el och VVS.

Västfastigheter kommer att fortsätta jobba så här och utöka till fler byggvarugrupper. Nästa steg är att titta på problemvaror som används idag men som inte är accepterade eller rekommenderade ur kemikaliesynpunkt. Går det att hitta bättre alternativ?

Läs om Byggvarubedömningen
Projektet Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Senast uppdaterad: 2018-04-05 14:43