Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Låg klimatpåverkan

Låg klimatpåverkan är ett av fem fokusområden för vårt hållbarhetsarbete.  Vi inser att vi påverkar klimatet genom vår energianvändning, materialval, transporter och resurshantering. Vi kan minska klimatpåverkan genom att effektivisera, producera förnybar energi och analysera livscykeln hos våra energival. Vi arbetar systematiskt med de områden där vår verksamhet medför störst klimatavtryck.

Vi minskar vårdens utsläpp av gaser

Eftersom vi förvaltar sjukhusen i Västra Götalandsregionen har vi möjlighet att påverka vårdens utsläpp. Lustgas är en mycket potent växthusgas som påverkar klimatet 300 gånger mer än koldioxid. För att minska utsläppen har vi installerat lustgasdestruktorer i anslutning till förlossningsavdelningar. Vi arbetar också kontinuerligt med att täta läckor i systemet för att minimera utsläppen av lustgas.

Våra val påverkar klimatet

Vår konsumtion av varor och tjänster ger upphov till utsläpp på andra platser, så kallad indirekt klimatpåverkan. När det gäller ny‑ och ombyggnationer är detta den största faktorn i vår påverkan på klimatet. Därför är det viktigt att vi även undersöker hur våra leverantörer jobbar för att få hela bilden av hur vi påverkar vårt klimat.

Energi med eller utan fossila bränslen

Redan idag redovisar vi klimatpåverkan och ställer krav på viss del av den energi vi köper. Den elektricitet vi köper är märkt med Bra miljöval. Den fjärrvärme och fjärrkyla vi köper har betydligt lägre fossilandel än tidigare genom att man fasat ut kol‑ och oljeeldade kraftvärmeverk och ersatt dem med bioeldade verk, avfallseldning och värmepumpsanläggningar. Vi har också en kontinuerlig dialog med de fjärrvärmebolag som fortfarande använder fossila bränslen för att hitta bättre lösningar.

Fossiloberoende 2020

Västra Götalandsregionens mål  är att vara oberoende av fossil  energi och bränsle år 2020. I praktiken innebär det att vi till dess ska ha minskat koldioxidutsläppen från vår energianvändningen med 80 procent från 2006 års nivå. 

Senast uppdaterad: 2018-04-05 14:44