Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klimat i fokus när laddstolpar för el- och hybridbilar snart kan börja användas

Publicerad: Uppdaterad:

Västfastigheter och Västra Götalandsregionens arbete med ombyggnad och installation av nya laddstolpar för elfordon pågår och berör parkeringsområden för olika sjukhus inom regionen. Möjligheten att ladda sin el- eller hybridbil under parkeringstid välkomnas när klimat och miljö väger tungt. Verksamhetsfordon inom regionen, personal samt besökare, ska kunna nyttja laddstolparna och kan snart hålla utkik efter lediga platser.

Ett omfattande arbete med installation av laddstolpar för elfordon pågår för fullt och har nu landat i den allra sista etappen. Jesper Kropp-Axelsson, planeringsledare inom enheten för parkering och fysisk tillgänglighet på Västfastigheter, håller ihop arbetsprocessen. Att vara ”spindeln i nätet” kräver både kunskap och genomtänkt planering. Engagemanget är tydligt när Jesper berättar:

– Beslut har tagits att befintlig laddinfrastruktur ska öppnas upp för publik laddning. Ombyggnationen är ett led i att få upp nyttjandegraden för laddstolparna, som vi hoppas kommer att användas maximalt när de är i drift. Vi vill redan nu informera om arbetet, även om det ännu inte är helt klart. Det är viktigt att så många som möjligt får kännedom om vad som är på gång när det gäller sjukhusens parkeringsområden runt om i Västra Götalandsregionen.

InCharge-appen behövs för att kunna ladda

För att kunna ladda bilen vid stolparna efter ombyggnationen behöver man som användare anslutas mot betalsystemet InCharge betaltjänst, som erbjuder laddmöjlighet via RFID-bricka eller alternativt en app. Parkeringsplatserna tidsbegränsas till 4 timmar/fordon och dag. Undantag från tidsbegränsningen är verksamhetsfordon i behov av fast plats och där utrymme finns.

Under 2019 kommer en utvärdering att göras. På detta viset kan synpunkter och information om vilka behov som finns bli tydligare. Jesper förklarar:

– Kanske visar det sig att det finns ett större behov med fler laddstolpar på vissa parkeringsområden, då får vi se över möjligheterna och kanske kan sätta ned spaden i marken för fler installationer.

Omställning till fossilfria fordon – ett viktigt mål

Arbetet med elbilsladdstolpar är en stor investering och klimatväxlingsmedel har delvis finansierat projektet. Västra Götalandsregionen har som ambition att vara föregångare och möjliggöra en accelererad omställning till fossilfria fordon.

Mer information när laddstolparna är på plats

Mer information om elbilsparkeringar och laddning samt var de kommer att finnas, delges när laddstolparna är tillgängliga för användning. Fram tills dess, kika gärna på länkarna nedan. En hel del intressant läsning finns att ta till sig! 

Betalsystemet InCharge:
Ladda med InCharge – så här fungerar det.pdf

Västra Götalandsregionens interna miljöarbete:
http://intra.vgregion.se/miljo

För ett fossiloberoende Västra Götaland:
http://klimat2030.se/

Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram:
http://intra.vgregion.se/klimatvaxling

Publicerad:
Uppdaterad: